Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic programlama dilinde trigonometride geçen tanjant değerini bulmak için Math sınıfının Tan() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini alıp size tanjant değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180)

Aşağıdaki kodu inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim derece As Double = 60
    Dim radyan As Double = derece * (Math.PI / 180)
    Dim tanjant As Double = Math.Tan(radyan)

    Console.WriteLine(tanjant)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

60 derecenin tanjantını bulmak için ilk önce dereceyi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "1,7321.." olarak döndü.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic Uygulama Açıksa Tekrar Açtırmama Kontrolü

Visual Basic String Büyük Harf Yapma

Visual Basic Dosya Oluşturma