Visual Basic Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim d1 As New Dictionary(Of Char, Integer) From {
      {"A", 65},
      {"B", 66},
      {"C", 67},
      {"D", 68},
      {"E", 69},
      {"F", 70}
    }

    Dim l1 As New List(Of Char) From {"A", "C", "F"}

    Dim new_dict As New Dictionary(Of Char, Integer)

    For Each key As Char In l1
      new_dict.Add(key, d1(key))
    Next

    For Each kvp As KeyValuePair(Of Char, Integer) In new_dict
      Console.WriteLine(kvp.Key & ": " & kvp.Value)
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Şimdiki Zamanı Getirmek

Visual Basic Tarihe Gün Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic String Contains Kullanımı