Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Module MainModule
  Sub Main(args As String())

    Console.WriteLine("Kaç tane sayı gireceksiniz: ")
    Dim sc As New Scanner(Console.In)
    Dim num As Integer = Integer.Parse(sc.nextLine())
    Dim numbers(num-1) As Integer
    Dim sum As Integer = 0
    
    For n As Integer = 0 To num-1
      Console.WriteLine("Sayı giriniz: ")
      Dim x As Integer = Integer.Parse(sc.nextLine())
      numbers(n) = x
    Next

    For i As Integer = 0 To numbers.Length-1
      sum = sum + numbers(i)
    Next

    Console.WriteLine("Dizideki tüm elemanların toplamı: " + sum)

  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek