Visual Basic Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System

Module Test
  Sub Main(args As String())

    Console.WriteLine("Sayıların adetini girin: ")
    Dim count As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
    Dim i As Integer = 0
    Dim sum As Single = 0
    For i = 0 To count - 1
      Console.WriteLine("Bir tamsayı girin: ")
      Dim x As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
      sum = sum + x
    Next i

    Dim avg As Single = sum / count
    Console.WriteLine("Ortalama: " & avg)
  End Sub
End Module
İlginizi Çekebilir

Visual Basic Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic Linq Single Kullanımı

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak