Visual Basic Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System

Module Test
  Sub Main(args As String())

    Console.WriteLine("Sayıların adetini girin: ")
    Dim count As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
    Dim i As Integer = 0
    Dim sum As Single = 0
    For i = 0 To count - 1
      Console.WriteLine("Bir tamsayı girin: ")
      Dim x As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
      sum = sum + x
    Next i

    Dim avg As Single = sum / count
    Console.WriteLine("Ortalama: " & avg)
  End Sub
End Module
İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Linq Any Kullanımı