Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Module Main

  Sub Main()
    
    Dim numbers() As Integer = {8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9}
    Dim count As Integer = 0
    
    For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
      If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
        count += 1
      End If
    Next
    
    Console.WriteLine("Dizideki tek sayı adeti: " & count)
    
  End Sub
  
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma