Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Module Main

  Sub Main()
    
    Dim numbers() As Integer = {8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9}
    Dim count As Integer = 0
    
    For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
      If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
        count += 1
      End If
    Next
    
    Console.WriteLine("Dizideki tek sayı adeti: " & count)
    
  End Sub
  
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Stringin Son Karakterini Alma

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma