Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Module Main

  Sub Main()
    
    Dim numbers() As Integer = {8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9}
    Dim count As Integer = 0
    
    For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
      If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
        count += 1
      End If
    Next
    
    Console.WriteLine("Dizideki tek sayı adeti: " & count)
    
  End Sub
  
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örne ...

Visual Basic Bugünün Tarihini Getirmek

Visual Basic Dosya Sıralama