Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic programlama dilinde bir dizindeki tüm dosyaların silinmesini gösteren örnek kod aşağıdadır..

Private Sub OrnekSub()
  Dim di As DirectoryInfo = New DirectoryInfo("örnek dizin")

  For Each file In di.GetFiles()
    file.Delete()
  Next

  For Each dir In di.GetDirectories()
    dir.Delete(True)
  Next
End Sub


İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kald ...

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma