Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic programlama dilinde bir dizindeki tüm dosyaların silinmesini gösteren örnek kod aşağıdadır..

Private Sub OrnekSub()
  Dim di As DirectoryInfo = New DirectoryInfo("örnek dizin")

  For Each file In di.GetFiles()
    file.Delete()
  Next

  For Each dir In di.GetDirectories()
    dir.Delete(True)
  Next
End Sub


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örne ...

Visual Basic Şimdiki Zamanı Getirmek

Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic Diziye Eleman Ekleme

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek