Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic programlama dilinde bir dizindeki tüm dosyaların silinmesini gösteren örnek kod aşağıdadır..

Private Sub OrnekSub()
  Dim di As DirectoryInfo = New DirectoryInfo("örnek dizin")

  For Each file In di.GetFiles()
    file.Delete()
  Next

  For Each dir In di.GetDirectories()
    dir.Delete(True)
  Next
End Sub


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic Bir Sayının Kuvvetini Alma

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek