Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Function Hesaplama(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As (Integer, Integer)
    Dim toplama As Integer = a + b
    Dim cikarma As Integer = a - b
    
    Return (toplama, cikarma)
End Function

Dim res As (Integer, Integer) = Hesaplama(40, 10)
Console.WriteLine(res.Item1 & ", " & res.Item2)
İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü