Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Function Hesaplama(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As (Integer, Integer)
    Dim toplama As Integer = a + b
    Dim cikarma As Integer = a - b
    
    Return (toplama, cikarma)
End Function

Dim res As (Integer, Integer) = Hesaplama(40, 10)
Console.WriteLine(res.Item1 & ", " & res.Item2)
İlginizi Çekebilir

Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örne ...

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Visual Basic Şimdiki Zamanı Getirmek