Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim sampleList As New List(Of Integer) From {10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80}

    Dim duplicates As New List(Of Integer)()
    For Each item In sampleList.GroupBy(Function(x) x).Where(Function(g) g.Count() > 1)
      duplicates.Add(item.Key)
    Next

    Console.WriteLine(String.Join(", ", duplicates))
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Saat Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını B ...

Visual Basic Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek