Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim sampleList As New List(Of Integer) From {10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80}

    Dim duplicates As New List(Of Integer)()
    For Each item In sampleList.GroupBy(Function(x) x).Where(Function(g) g.Count() > 1)
      duplicates.Add(item.Key)
    Next

    Console.WriteLine(String.Join(", ", duplicates))
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örne ...