Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic 'de List türündeki bir nesneyi rastgele (random) karıştırma örneği aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest

  Sub Main()
    Dim ornekListem As List(Of Integer) = New List(Of Integer)()
    ornekListem.Add(1)
    ornekListem.Add(2)
    ornekListem.Add(3)
    ornekListem.Add(4)
    ornekListem.Add(5)
    ornekListem = ornekListem.OrderBy(Function(a) System.Guid.NewGuid()).ToList()

    For Each item In ornekListem
      Console.WriteLine(item)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Yukarıdaki örnekte ornekListem isimli nesnemizi yaratıp 5 adet eleman ekliyoruz. Sonra "OrderBy(Function(a) System.Guid.NewGuid())" ile listemizi rastgele bir şekilde karıştırıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Saat Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosyanın Okunması

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma