Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic 'de List türündeki bir nesneyi rastgele (random) karıştırma örneği aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest

  Sub Main()
    Dim ornekListem As List(Of Integer) = New List(Of Integer)()
    ornekListem.Add(1)
    ornekListem.Add(2)
    ornekListem.Add(3)
    ornekListem.Add(4)
    ornekListem.Add(5)
    ornekListem = ornekListem.OrderBy(Function(a) System.Guid.NewGuid()).ToList()

    For Each item In ornekListem
      Console.WriteLine(item)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Yukarıdaki örnekte ornekListem isimli nesnemizi yaratıp 5 adet eleman ekliyoruz. Sonra "OrderBy(Function(a) System.Guid.NewGuid())" ile listemizi rastgele bir şekilde karıştırıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek

Visual Basic Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kald ...

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı