Visual Basic Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main(args As String())
    Console.WriteLine("Bir Sayı Girin: ")
    Dim number As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

    If number Mod 5 = 0 Then
      Console.WriteLine(number & " sayısı 5 in katıdır.")
    Else
      Console.WriteLine(number & " sayısı 5 in katı değildir.")
    End If
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Visual Basic Dosyanın Okunması

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...