Visual Basic Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main(args As String())
    Console.WriteLine("Bir Sayı Girin: ")
    Dim number As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

    If number Mod 5 = 0 Then
      Console.WriteLine(number & " sayısı 5 in katıdır.")
    Else
      Console.WriteLine(number & " sayısı 5 in katı değildir.")
    End If
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği