Visual Basic Bir Sayının Karekökünü Alma

Visual Basic 'de bir sayının karekökünü alma yöntemlerinden biri "Math" sınıfının "Sqrt()" metodunu kullanmaktır.

Metod double türünden bir parametre alır ve gene double türünde bir değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayi1 As Double = 144
    Dim sayi2 As Double = -144
    Dim karakok1 As Double = Math.Sqrt(sayi1)
    Dim karakok2 As Double = Math.Sqrt(sayi2)
    Console.WriteLine(karakok1)
    Console.WriteLine(karakok2)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

"karakok1" değişkenimizin bir karekökü olduğu için bize 12 olarak dönecektir. "karakok2" değişkenimizin ise bir karekökü olmayacağından bize "NaN" değeri döner.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yar ...

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı