Visual Basic Bir Sayının Karekökünü Alma

Visual Basic 'de bir sayının karekökünü alma yöntemlerinden biri "Math" sınıfının "Sqrt()" metodunu kullanmaktır.

Metod double türünden bir parametre alır ve gene double türünde bir değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayi1 As Double = 144
    Dim sayi2 As Double = -144
    Dim karakok1 As Double = Math.Sqrt(sayi1)
    Dim karakok2 As Double = Math.Sqrt(sayi2)
    Console.WriteLine(karakok1)
    Console.WriteLine(karakok2)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

"karakok1" değişkenimizin bir karekökü olduğu için bize 12 olarak dönecektir. "karakok2" değişkenimizin ise bir karekökü olmayacağından bize "NaN" değeri döner.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Rastgele Float Yaratmak