Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic programlama dilinde bir sayının mutlak değerini almak için Math sınıfının Abs() metodunu kullanabilirsiniz.

Bir gerçel sayının mutlak (salt) değeri, o sayıyı sayı ekseni üzerinde gösteren noktanın başlangıç noktasından (0) olan uzaklığı anlamına gelmektedir. |x| ile gösterilir. Buna göre, örneğin 4 ve -4 'nin 0 başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birim olduğu için her ikisininde mutlak değeri 4 'tür.

Bu metod 7 farklı şekilde kullanılır. Hangi tip parametre alıyorsa o türde değer döndürür.

Örneğin "double" türünde parametre alıyorsa "double" veya "int" türünde parametre alıyorsa "int" tipinde değer döndürür.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayi1 As Double = 5.5
    Dim sayi2 As Double = -5.5
    Dim sayi3 As Integer = -7
    Console.WriteLine(Math.Abs(sayi1))
    Console.WriteLine(Math.Abs(sayi2))
    Console.WriteLine(Math.Abs(sayi3))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örneğimize göre "sayi1" ve "sayi2" 'nin mutlak değeri 5.5 , "sayi3" 'ün mutlak değeri ise 7 olarak bulunur ve ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Taşıma

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi