Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim str1 As String = "YazılımSeviyorum"
    Dim charDict As New Dictionary(Of Char, Integer)()

    For Each c As Char In str1
      Dim count As Integer = 0
      For i As Integer = 0 To str1.Length - 1
        If str1(i) = c Then
          count += 1
        End If
      Next
      charDict(c) = count
    Next

    Console.WriteLine("Sonuc:")
    For Each pair As KeyValuePair(Of Char, Integer) In charDict
      Console.WriteLine(pair.Key & ": " & pair.Value)
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...

Visual Basic Datarow Kullanımı

Visual Basic String Küçük Harf Yapma

Visual Basic Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Visual Basic Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak