Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Imports System.Linq

Module Module1
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
    Console.WriteLine("Orjinal string: {0}", str1)

    Dim newStr As String = New String(str1
      .Where(Function(c) Not Char.IsPunctuation(c))
      .ToArray())

    Console.WriteLine("Yeni string: {0}", newStr)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String Büyük Harf Yapma

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Dosyanın Okunması