Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic dilinde bir stringi ters çevirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Public Shared Function ReverseString(ByVal s As String) As String

    Dim arr As Char() = s.ToCharArray()
    Array.Reverse(arr)
    Return New String(arr)

End Function

Bu fonskiyon parametre alan stringin tersini döndürecektir.. Örneğin "Hello world" stringi "dlrow olleH" olarak döner..İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Ö ...

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Dosya Oluşturma

Visual Basic String Remove Metodu

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek