Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic dilinde bir stringi ters çevirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Public Shared Function ReverseString(ByVal s As String) As String

    Dim arr As Char() = s.ToCharArray()
    Array.Reverse(arr)
    Return New String(arr)

End Function

Bu fonskiyon parametre alan stringin tersini döndürecektir.. Örneğin "Hello world" stringi "dlrow olleH" olarak döner..İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını B ...

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak