Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic dilinde bir stringi ters çevirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Public Shared Function ReverseString(ByVal s As String) As String

    Dim arr As Char() = s.ToCharArray()
    Array.Reverse(arr)
    Return New String(arr)

End Function

Bu fonskiyon parametre alan stringin tersini döndürecektir.. Örneğin "Hello world" stringi "dlrow olleH" olarak döner..İlginizi Çekebilir

Visual Basic String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic String GetTypeCode Kullanımı

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme