Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Module1
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "YazLiM"

    Console.WriteLine("Orjinal String: " & str1)
    Dim lower As New List(Of Char)
    Dim upper As New List(Of Char)
    For Each c As Char In str1
      If Char.IsLower(c) Then
        lower.Add(c)
      Else
        upper.Add(c)
      End If
    Next
    Dim sorted_str As String = New String(lower.Concat(upper).ToArray())
    Console.WriteLine("Sonuç: " & sorted_str)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Gün Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic Diziden Eleman Çıkarma

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic GetHashCode Kullanımı