Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic dilinde bir Url'in son kısmını yani son slashtan ("/") sonraki kısmını almak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Dim uri As Uri = New Uri("https://www.yazilimders.com/bilgi/deneme1234")
Dim lastSegment As String = uri.Segments.Last()

"lastSegment" değişkenine "deneme1234" değeri atanmış olur.



İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic String Büyük Harf Yapma

Visual Basic Şimdiki Zamanı Getirmek

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek