Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic dilinde bir Url'in son kısmını yani son slashtan ("/") sonraki kısmını almak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

Dim uri As Uri = New Uri("https://www.yazilimders.com/bilgi/deneme1234")
Dim lastSegment As String = uri.Segments.Last()

"lastSegment" değişkenine "deneme1234" değeri atanmış olur.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Uygulama Açıksa Tekrar Açtırmama Kontrolü

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını B ...