Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak

Visual Basic programlama dilinde console uygulamasında bir web linki açmak için örnek kod aşağıdadır..

Imports System.Diagnostics

Namespace ConsoleApplicationTest

  Friend Class Program

    Private Shared Sub Main(ByVal args As String())
      Dim pr = New ProcessStartInfo("iexplore.exe")
      pr.Arguments = "http://www.google.com.tr/"
      Process.Start(pr)
    End Sub

  End Class

End Namespaceİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme