Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak

Visual Basic programlama dilinde console uygulamasında bir web linki açmak için örnek kod aşağıdadır..

Imports System.Diagnostics

Namespace ConsoleApplicationTest

  Friend Class Program

    Private Shared Sub Main(ByVal args As String())
      Dim pr = New ProcessStartInfo("iexplore.exe")
      pr.Arguments = "http://www.google.com.tr/"
      Process.Start(pr)
    End Sub

  End Class

End Namespaceİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Byte Dizisini Stringe Çevirmek

Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma