Visual Basic Datarow Kullanımı

Visual Basic dilinde DataRow kullanmak için DataTable ve DataColumn yaratılmış olması gerekmektedir. Bu 3 konu birbirinden ayrı düşünülemez.

DataRow kullanılması için "System.Data" Namespace 'i projeye eklenmelidir.

Aşağıdaki örnekte bir DataRow 'un nasıl yaratıldığı, eklendiği, elde edildiği ve kaldırıldığına örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dt As DataTable = New DataTable()

    dt.Columns.Add("Id", GetType(Integer))
    dt.Columns.Add("Ad", GetType(String))
    dt.Columns.Add("SoyAd", GetType(String))
    dt.Rows.Add(1, "Gamze", "Yılmaz")
    dt.Rows.Add(2, "Umut", "Şimşek")
    dt.Rows.Add(3, "Pelin", "Özdil")

    Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
    dr("Id") = 4
    dr("Ad") = "Ahmet"
    dr("SoyAd") = "Özkoç"
    dt.Rows.Add(dr)

    Dim row As DataRow = dt.Rows(0)
    Dim row2 As DataRow = dt.Rows(0)
    dt.Rows.Remove(row2)

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Guid Yaratma