Visual Basic Datarow Kullanımı

Visual Basic dilinde DataRow kullanmak için DataTable ve DataColumn yaratılmış olması gerekmektedir. Bu 3 konu birbirinden ayrı düşünülemez.

DataRow kullanılması için "System.Data" Namespace 'i projeye eklenmelidir.

Aşağıdaki örnekte bir DataRow 'un nasıl yaratıldığı, eklendiği, elde edildiği ve kaldırıldığına örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dt As DataTable = New DataTable()

    dt.Columns.Add("Id", GetType(Integer))
    dt.Columns.Add("Ad", GetType(String))
    dt.Columns.Add("SoyAd", GetType(String))
    dt.Rows.Add(1, "Gamze", "Yılmaz")
    dt.Rows.Add(2, "Umut", "Şimşek")
    dt.Rows.Add(3, "Pelin", "Özdil")

    Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
    dr("Id") = 4
    dr("Ad") = "Ahmet"
    dr("SoyAd") = "Özkoç"
    dt.Rows.Add(dr)

    Dim row As DataRow = dt.Rows(0)
    Dim row2 As DataRow = dt.Rows(0)
    dt.Rows.Remove(row2)

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Guid Yaratma

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic Bir Sayının Kuvvetini Alma