Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System
Imports System.Collections.Generic

Module Program
  Sub Main()
    Dim ascii_dict As New Dictionary(Of Char, Integer) From {
      {"A", 65},
      {"B", 66},
      {"C", 67},
      {"D", 68}
    }

    Dim new_dict As New Dictionary(Of Integer, Char)
    For Each entry In ascii_dict
      new_dict(entry.Value) = entry.Key
    Next

    For Each entry In new_dict
      Console.WriteLine("{0}: {1}", entry.Key, entry.Value)
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Şimdiki Zamanı Getirmek

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma