Visual Basic Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

Visual Basic Dictionary'de bir Anahtarın (Key) var olup olmadığını kontrol etmek için "ContainsKey" metodu kullanılır. Yöntem "True" yada "False" döndürür..

Dim keyVarmi = myDictionary.ContainsKey("OrnekKey")İlginizi Çekebilir

Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma