Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim rollNumber As List(Of Integer) = New List(Of Integer)({1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50})
    Dim sampleDict As Dictionary(Of String, Integer) = New Dictionary(Of String, Integer) From {
      {"Ankara", 6},
      {"Bursa", 16},
      {"İzmir", 35},
      {"İstanbul", 34}
    }

    Console.WriteLine("List: " + String.Join(", ", rollNumber))
    Console.Write("Dictionary: ")
    For Each kvp As KeyValuePair(Of String, Integer) In sampleDict
      Console.Write("(" + kvp.Key + ", " + kvp.Value.ToString() + ") ")
    Next
    Console.WriteLine()

    rollNumber = rollNumber.Where(Function(item) sampleDict.Values.Contains(item)).ToList()
    Console.WriteLine("Eşleşenler: " + String.Join(", ", rollNumber))
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic String GetTypeCode Kullanımı

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...