Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim rollNumber As List(Of Integer) = New List(Of Integer)({1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50})
    Dim sampleDict As Dictionary(Of String, Integer) = New Dictionary(Of String, Integer) From {
      {"Ankara", 6},
      {"Bursa", 16},
      {"İzmir", 35},
      {"İstanbul", 34}
    }

    Console.WriteLine("List: " + String.Join(", ", rollNumber))
    Console.Write("Dictionary: ")
    For Each kvp As KeyValuePair(Of String, Integer) In sampleDict
      Console.Write("(" + kvp.Key + ", " + kvp.Value.ToString() + ") ")
    Next
    Console.WriteLine()

    rollNumber = rollNumber.Where(Function(item) sampleDict.Values.Contains(item)).ToList()
    Console.WriteLine("Eşleşenler: " + String.Join(", ", rollNumber))
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek