Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module Program
  Sub Main(args As String())
    Dim rollNumber As List(Of Integer) = New List(Of Integer)({1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50})
    Dim sampleDict As Dictionary(Of String, Integer) = New Dictionary(Of String, Integer) From {
      {"Ankara", 6},
      {"Bursa", 16},
      {"İzmir", 35},
      {"İstanbul", 34}
    }

    Console.WriteLine("List: " + String.Join(", ", rollNumber))
    Console.Write("Dictionary: ")
    For Each kvp As KeyValuePair(Of String, Integer) In sampleDict
      Console.Write("(" + kvp.Key + ", " + kvp.Value.ToString() + ") ")
    Next
    Console.WriteLine()

    rollNumber = rollNumber.Where(Function(item) sampleDict.Values.Contains(item)).ToList()
    Console.WriteLine("Eşleşenler: " + String.Join(", ", rollNumber))
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Stringi Byte Dizisine Çevirmek

Visual Basic While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örne ...

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Stringin Son Karakterini Alma