Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System

Module Main
 Sub Main(args As String())

  Dim numbers As Integer() = {9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24}
  Dim flag As Integer = 0

  Console.WriteLine("Bulunması istenen rakamı girin: ")
  Dim x As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

  For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
   If x = numbers(i) Then
    Console.WriteLine("Bulundu, elemanın pozisyonu: " + i.ToString())
    flag = 1
    Exit For
   End If
  Next

  If flag = 0 Then
   Console.WriteLine("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  End If
 End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Visual Basic Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kald ...

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic String Küçük Harf Yapma