Visual Basic Diziden Eleman Çıkarma

Visual Basic 'de dizinin (Array) bir elemanını silmek istiyorsanız o dizinin kopyasını (elemanı silinmiş halinin) yaratıp eski haline eşitlemeniz gerekmektedir.

Diziler yapıları gereği "immutable" nesnelerdir yani değiştirilemezler. Başta belirlenen eleman sayısına ekleme ve çıkarma yapamazsınız.

Aşağıdaki kodda dizinin istenen elemanı (3. elemanı yani 2. indexi) çıkarılmış ve yeni halinin kopyası (Linq ile yaratılmış) eski hali ile yer değiştirilmiştir..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dizi As Integer() = {100, 90, 80, 70, 60}
    dizi = dizi.Where(Function(source, index) index <> 2).ToArray()
  End Sub
End Module 

Not: Bu tip işlemler için çok daha etkili olan List veya ArrayList kullanmanızı öneririz. Bu konu ile ilgili bilgilere bakabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği