Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Module Module1

  Function FirstLastSame(ByVal numberList As Integer()) As Boolean
    Console.WriteLine("Listemiz: [{0}]", String.Join(", ", numberList))

    Dim firstNum As Integer = numberList(0)
    Dim lastNum As Integer = numberList(numberList.Length - 1)

    If firstNum = lastNum Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function

  Sub Main()
    Dim numbersX As Integer() = {10, 20, 30, 40, 10}
    Console.WriteLine("Sonuc: {0}", FirstLastSame(numbersX))

    Dim numbersY As Integer() = {75, 65, 35, 75, 30}
    Console.WriteLine("Sonuc: {0}", FirstLastSame(numbersY))
  End Sub

End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic Guid Yaratma

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...