Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic programlama dilinde diziyi (Array) ters çevirme veya başka bir deyişle elemanlarının yerlerini ters olacak şekilde sıralamak için Array.Reverse() fonksiyonunu kullanırız.

Aşağıdaki örnek kodda ilk önce dizinin doğru sıralaması sonra da tersten sıralaması ekrana yazdırılmıştır.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dizi As String() = {"Ali", "Ahmet", "Fatma", "Sevgi", "Erdem"}

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Tersten Ekrana Yaz")
    Console.WriteLine()
    Array.Reverse(dizi)

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic Diziden Eleman Çıkarma