Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic programlama dilinde diziyi (Array) ters çevirme veya başka bir deyişle elemanlarının yerlerini ters olacak şekilde sıralamak için Array.Reverse() fonksiyonunu kullanırız.

Aşağıdaki örnek kodda ilk önce dizinin doğru sıralaması sonra da tersten sıralaması ekrana yazdırılmıştır.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dizi As String() = {"Ali", "Ahmet", "Fatma", "Sevgi", "Erdem"}

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Tersten Ekrana Yaz")
    Console.WriteLine()
    Array.Reverse(dizi)

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Rastgele Harf Yaratmak