Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic programlama dilinde diziyi (Array) ters çevirme veya başka bir deyişle elemanlarının yerlerini ters olacak şekilde sıralamak için Array.Reverse() fonksiyonunu kullanırız.

Aşağıdaki örnek kodda ilk önce dizinin doğru sıralaması sonra da tersten sıralaması ekrana yazdırılmıştır.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim dizi As String() = {"Ali", "Ahmet", "Fatma", "Sevgi", "Erdem"}

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Tersten Ekrana Yaz")
    Console.WriteLine()
    Array.Reverse(dizi)

    For Each value As String In dizi
      Console.WriteLine(value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic Byte Dizisini Stringe Çevirmek

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kald ...

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği