Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Module Main
  Sub Main()
    Dim numbers() As Integer = {3,8,1,7,2,9,5,4}
    Dim largest As Integer = numbers(0)
    Dim position As Integer = 0

    For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
      If numbers(i) > largest Then
        largest = numbers(i)
        position = i
      End If
    Next

    Console.WriteLine("En Büyük Sayı " & largest & " ve pozisyonu " & position)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Clone Kullanımı

Visual Basic Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

Visual Basic Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği