Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Module Main
  Sub Main()
    Dim numbers() As Integer = {3,8,1,7,2,9,5,4}
    Dim largest As Integer = numbers(0)
    Dim position As Integer = 0

    For i As Integer = 0 To numbers.Length - 1
      If numbers(i) > largest Then
        largest = numbers(i)
        position = i
      End If
    Next

    Console.WriteLine("En Büyük Sayı " & largest & " ve pozisyonu " & position)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Diziden Eleman Çıkarma

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic GetHashCode Kullanımı

Visual Basic Rastgele Harf Yaratmak

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...