Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Imports System

Module Main
  Sub Main(args As String())
    Dim firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul As Integer
    Dim div As Double
    Dim s As New Scanner(System.In)
    Console.Write("İlk Sayiyi Girin: ")
    firstNumber = s.Next()
    Console.Write("Ikinci Sayiyi Girin: ")
    secondNumber = s.Next()

    While True
      Console.WriteLine("Toplama için 1 giriniz")
      Console.WriteLine("Çıkarma için 2 giriniz")
      Console.WriteLine("Çarpma için 3 giriniz")
      Console.WriteLine("Bölme için 4 giriniz")
      Console.WriteLine("Çıkmak için 5 giriniz")
      Dim [option] As Integer = s.Next()
      Select Case [option]
        Case 1
          add = firstNumber + secondNumber
          Console.WriteLine("Sonuç:" + add)
        Case 2
          sub = firstNumber - secondNumber
          Console.WriteLine("Sonuç:" + sub)
        Case 3
          mul = firstNumber * secondNumber
          Console.WriteLine("Sonuç:" + mul)
        Case 4
          div = CDbl(firstNumber) / secondNumber
          Console.WriteLine("Sonuç:" + div)
        Case 5
          Environment.Exit(0)
      End Select
    End While
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği