Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme

Visual Basic dilinde bir dosyanın boyutunu öğrenme ile ilgili örnek kod aşağıdadır.

Imports System.IO

Module FileSizeModule

  Sub Main()
    Console.WriteLine("Dosya Yolunu Girin: ")
    Dim filePath As String = Console.ReadLine()

    Try
      If File.Exists(filePath) Then
        Dim fileInfo As New FileInfo(filePath)
        Console.WriteLine("Dosya Boyutu: " & fileInfo.Length & " byte")
      Else
        Console.WriteLine("Dosya Mevcut Değil..")
      End If
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata Alındı: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadLine()
  End Sub

End Module

Bu örnekte, kullanıcıdan dosya yolu alınır. Daha sonra, "File.Exists" metodu ile dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya var ise, "FileInfo" sınıfı kullanılarak dosya boyutu öğrenilir ve ekrana yazdırılır. Eğer dosya yok ise, uygun bir hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yar ...

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Bir Sayının Kuvvetini Alma

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma