Visual Basic Dosya Oluşturma

Visual Basic programlama dilinde dosya oluşturma ile ilgili örnek kod aşağıdadır.

Imports System.IO

Module DosyaOlusturmaOrnegi
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Enter the file path: ")
    Dim filePath As String = Console.ReadLine()

    Try
      If Not File.Exists(filePath) Then
        Using sw As StreamWriter = File.CreateText(filePath)
          sw.WriteLine("Örnek Text..")
        End Using
        Console.WriteLine("Dosya Başarıyla Oluşturuldu..")
      Else
        Console.WriteLine("Bu dosya zaten var..")
      End If
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata Alındı: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Bu örnekte, kullanıcıdan dosya yolu (path) alınır. Daha sonra, "File.Exists" metodu ile belirtilen dosya yolunda dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya yoksa, File.CreateText metodu ile dosya oluşturulur ve içine "Örnek Text.." satırı yazılır. Eğer dosya zaten var ise, uyarı mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Visual Basic Tarihe Gün Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosya Kopyalama

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği