Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic dilinde bir dosyanın silinmesini içeren kod örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System.IO

Module Program
  Sub Main()
    Dim dosya As String = "C:\dosya_yolu\dosya_adı"

    Try
      File.Delete(dosya)
      Console.WriteLine("Dosya başarıyla silindi.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Yukarıdaki örnekte "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Delete" metodu, belirtilen dosyayı siler. Dosya başarıyla silindikten sonra ekrana "Dosya başarıyla silindi." mesajı yazdırılır. Eğer herhangi bir hata oluşursa, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Visual Basic Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic Bir Sayının Karekökünü Alma

Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek