Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic dilinde bir dosyanın silinmesini içeren kod örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System.IO

Module Program
  Sub Main()
    Dim dosya As String = "C:\dosya_yolu\dosya_adı"

    Try
      File.Delete(dosya)
      Console.WriteLine("Dosya başarıyla silindi.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Yukarıdaki örnekte "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Delete" metodu, belirtilen dosyayı siler. Dosya başarıyla silindikten sonra ekrana "Dosya başarıyla silindi." mesajı yazdırılır. Eğer herhangi bir hata oluşursa, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic GetHashCode Kullanımı

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

Visual Basic String Remove Metodu

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak