Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic dilinde bir dosyanın silinmesini içeren kod örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System.IO

Module Program
  Sub Main()
    Dim dosya As String = "C:\dosya_yolu\dosya_adı"

    Try
      File.Delete(dosya)
      Console.WriteLine("Dosya başarıyla silindi.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Yukarıdaki örnekte "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Delete" metodu, belirtilen dosyayı siler. Dosya başarıyla silindikten sonra ekrana "Dosya başarıyla silindi." mesajı yazdırılır. Eğer herhangi bir hata oluşursa, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic GetHashCode Kullanımı

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek