Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic programlama dilinde dosya sıralama işlemini yapmak için aşağıdaki kod örneği verilebilir..

Dim files As String() = System.IO.Directory.GetFiles("C:\ornek_klasor")
Array.Sort(files)

For Each file As String In files
    Console.WriteLine(file)
Next

Bu kod, belirtilen dizindeki tüm dosyaları ("C:\ornek_klasor") alır ve diziyi alfabetik olarak sıralar. Sonra, her dosya için dosya yolunu ekrana yazdırır.

  • Not: Bu kod System.IO kütüphanesini kullanır, bu nedenle ilgili kütüphaneyi projenize eklemelisiniz.


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic GetType Kullanımı

Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını B ...

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma