Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic programlama dilinde dosya sıralama işlemini yapmak için aşağıdaki kod örneği verilebilir..

Dim files As String() = System.IO.Directory.GetFiles("C:\ornek_klasor")
Array.Sort(files)

For Each file As String In files
    Console.WriteLine(file)
Next

Bu kod, belirtilen dizindeki tüm dosyaları ("C:\ornek_klasor") alır ve diziyi alfabetik olarak sıralar. Sonra, her dosya için dosya yolunu ekrana yazdırır.

  • Not: Bu kod System.IO kütüphanesini kullanır, bu nedenle ilgili kütüphaneyi projenize eklemelisiniz.


İlginizi Çekebilir

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma ...

Visual Basic Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic String EndsWith Kullanımı