Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic programlama dilinde dosya sıralama işlemini yapmak için aşağıdaki kod örneği verilebilir..

Dim files As String() = System.IO.Directory.GetFiles("C:\ornek_klasor")
Array.Sort(files)

For Each file As String In files
    Console.WriteLine(file)
Next

Bu kod, belirtilen dizindeki tüm dosyaları ("C:\ornek_klasor") alır ve diziyi alfabetik olarak sıralar. Sonra, her dosya için dosya yolunu ekrana yazdırır.

  • Not: Bu kod System.IO kütüphanesini kullanır, bu nedenle ilgili kütüphaneyi projenize eklemelisiniz.


İlginizi Çekebilir

Visual Basic GetType Kullanımı

Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak