Visual Basic Dosya Taşıma

Visual Basic dilinde dosya taşıma örneğini içeren kod aşağıda verilmiştir.

Imports System.IO

Module Program
  Sub Main()
    Dim kaynakDosya As String = "C:\kaynak_dosya_yolu\dosya_adı"
    Dim hedefKlasor As String = "C:\hedef_klasör_yolu\"

    Try
      File.Move(kaynakDosya, hedefKlasor & Path.GetFileName(kaynakDosya))
      Console.WriteLine("Dosya başarıyla taşındı.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module

Bu kod, "System.IO" kütüphanesindeki "File" ve "Path" sınıflarını kullanır. "File.Move" metodu, belirtilen dosyayı belirtilen hedef klasöre taşır. "Path.GetFileName" metodu dosya adını döndürür. Dosya başarıyla taşındıktan sonra ekrana "Dosya başarıyla taşındı." mesajı yazdırılır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği