Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic programlama dilinde verilen bir dosya yolundaki dosyanın uzantısını değiştirime örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System.IO

Module Module1

  Sub Main()
    Dim dosyaYolu As String = "C:\example\myfile.txt"
    Dim yeniUzanti As String = ".bak"

    Dim yeniDosyaYolu As String = Path.ChangeExtension(dosyaYolu, yeniUzanti)
    Console.WriteLine(yeniDosyaYolu)
  End Sub

End Module

Bu örnek kodda, "C:\example\myfile.txt" dosyasının uzantısını ".bak" olarak değiştirir ve yeni dosya yolunu "C:\example\myfile.bak" olarak yazdırır. Path.ChangeExtension metodu, verilen dosya yolunun uzantısını değiştirmekte ve yeni dosya yolunu döndürmektedir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic Datarow Kullanımı

Visual Basic Dosya Silme