Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Visual Basic programlama dilinde dosya varsa oluşturmama kontrolünü yapan örnek kod aşağıda verilmiştir.

Imports System
Imports System.IO

Module Program
  Sub Main()
    Dim dosya As String = "C:\dosya_yolu\dosya_adı"

    If Not File.Exists(dosya) Then
      Try
        Using fs As FileStream = File.Create(dosya)
          Dim info As Byte() = New UTF8Encoding(True).GetBytes("Dosya içeriği")
          fs.Write(info, 0, info.Length)
        End Using
        Console.WriteLine("Dosya başarıyla oluşturuldu.")
      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
      End Try
    Else
      Console.WriteLine("Dosya zaten var.")
    End If

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Yukarıdaki örnekte "System.IO" kütüphanesindeki "File" sınıfını kullanır. "File.Exists" metodu, belirtilen dosya adıyla bir dosya olup olmadığını kontrol eder. Eğer dosya yoksa, "File.Create" metodu ile dosya oluşturulur ve içeriğine "Dosya içeriği" yazdırılır. Dosya başarıyla oluşturulduktan sonra ekrana "Dosya başarıyla oluşturuldu." mesajı yazdırılır. Dosya zaten var ise, ekrana "Dosya zaten var." mesajı yazdırılacaktır. Herhangi bir hata oluştuğunda, konsol ekranına hata mesajı yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic Dosya Taşıma

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma