Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic'de dosyanın adını değiştirmek için FileSystem'in "Rename" metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, belirtilen dosyayı veya klasörü belirtilen ada veya yola taşır. Örnek olarak, mevcut dosya adı "dosya_eski.txt" ve yeni dosya adı "dosya_yeni.txt" olsun. Kod aşağıdaki gibidir..

Dim dosya_eski As String = "dosya_eski.txt"
Dim dosya_yeni As String = "dosya_yeni.txt"

FileSystem.Rename(dosya_eski, dosya_yeni)

Bu kod, "dosya_eski.txt" adlı dosyanın adını "dosya_yeni.txt" adına değiştirir. Eğer dosya bulunamıyorsa ya da belirtilen yol geçersiz ise, bir hata oluşacaktır. Bunun önüne geçmek için dosyanın varlığını kontrol etmeli ve geçersiz bir yol belirtmemelisiniz.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Visual Basic Linq Single Kullanımı

Visual Basic Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic GetHashCode Kullanımı

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma