Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic'de dosyanın adını değiştirmek için FileSystem'in "Rename" metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, belirtilen dosyayı veya klasörü belirtilen ada veya yola taşır. Örnek olarak, mevcut dosya adı "dosya_eski.txt" ve yeni dosya adı "dosya_yeni.txt" olsun. Kod aşağıdaki gibidir..

Dim dosya_eski As String = "dosya_eski.txt"
Dim dosya_yeni As String = "dosya_yeni.txt"

FileSystem.Rename(dosya_eski, dosya_yeni)

Bu kod, "dosya_eski.txt" adlı dosyanın adını "dosya_yeni.txt" adına değiştirir. Eğer dosya bulunamıyorsa ya da belirtilen yol geçersiz ise, bir hata oluşacaktır. Bunun önüne geçmek için dosyanın varlığını kontrol etmeli ve geçersiz bir yol belirtmemelisiniz.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği