Visual Basic Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Visual Basic programlama dilinde verilen bir dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

Imports System.IO

Module Ornek
  Sub Main()

    Dim dosyaYolu As String = "C:\example\myfile.txt"
    Dim yeniTarih As Date = New Date(2022, 1, 1)

    Try
      File.SetLastWriteTime(dosyaYolu, yeniTarih)
      Console.WriteLine("Dosya tarihi başarıyla değiştirildi.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Bu kod, "C:\example\myfile.txt" dosyasının güncelleme tarihini "2022-01-01" olarak değiştirir ve dosyanın güncelleme tarihini yazdırır. "File.SetLastWriteTime" metodu, verilen dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirme işine yarar.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek