Visual Basic Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Visual Basic programlama dilinde verilen bir dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir.

Imports System.IO

Module Ornek
  Sub Main()

    Dim dosyaYolu As String = "C:\example\myfile.txt"
    Dim yeniTarih As Date = New Date(2022, 1, 1)

    Try
      File.SetLastWriteTime(dosyaYolu, yeniTarih)
      Console.WriteLine("Dosya tarihi başarıyla değiştirildi.")
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadKey()

  End Sub
End Module

Bu kod, "C:\example\myfile.txt" dosyasının güncelleme tarihini "2022-01-01" olarak değiştirir ve dosyanın güncelleme tarihini yazdırır. "File.SetLastWriteTime" metodu, verilen dosya yolundaki dosyanın güncelleme tarihini değiştirme işine yarar.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek