Visual Basic Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Dosyanın Klasör Yolunu Alma için Visual Basic programlama dilinde "FileSystem" isimli modül kullanılır. Bu modül, dosyalar ve klasörler ile ilgili çeşitli fonksiyonlar sunar. GetDirectoryName fonksiyonu bir dosyanın klasör yolunu almaktadır.

Aşağıdaki kod, dosyanın klasör yolunu almak için kullanılabilecek bir örnektir...

Sub DosyaKlasorYoluAl()
  Dim dosyaYolu As String
  dosyaYolu = "C:\dosyalar\dosya.txt"
  Dim klasorYolu As String
  klasorYolu = FileSystem.Path.GetDirectoryName(dosyaYolu)
  MsgBox("Dosyanın klasör yolu: " & klasorYolu)
End Sub

Bu kodda, dosya yolu dosyaYolu değişkeni içine atanır ve sonrasında FileSystem.Path.GetDirectoryName fonksiyonu ile dosyanın klasör yolu klasorYolu değişkeni içine atanır. Son olarak, dosyanın klasör yolu MsgBox fonksiyonu ile ekranda görüntülenir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma ...

Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme