Visual Basic Dosyanın Okunması

Visual Basic dilinde dosyanın okunması, FileOpen fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte, belirtilen dosyayı okuyacak ve içeriğini ekrana yazdıracak bir kod örneği verilmiştir...

Imports System.IO

Module DosyaOkuma
  Sub Main()
    Dim dosyaYolu As String = "dosya.txt"
    Dim dosyaOku As StreamReader

    Try
      dosyaOku = File.OpenText(dosyaYolu)
      Console.WriteLine(dosyaOku.ReadToEnd())
      dosyaOku.Close()
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("Dosya okunurken hata oluştu: " & ex.Message)
    End Try

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Bu kod örneğinde, dosya.txt dosyası okunacak ve içeriği ekrana yazdırılacaktır. İlk olarak, "Imports System.IO" satırı ile System.IO kütüphanesi içeri aktarılmıştır. Daha sonra, dosyaYolu değişkenine dosya.txt dosyasının yolu atanır. Sonrasında, dosyaOku değişkeni oluşturulur ve File.OpenText fonksiyonu ile dosyaOku değişkenine dosyaYolu değişkenindeki dosya açılır. Açılan dosyanın içeriği dosyaOku.ReadToEnd() fonksiyonu ile okunur ve Console.WriteLine() fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. Son olarak, dosyaOku.Close() fonksiyonu ile dosya kapatılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği