Visual Basic Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme

Aşağıdaki kod, Visual Basic dilinde dosyanın oluşturma tarihini değiştirmektedir.

Imports System.IO

Module Ornek

  Sub Main()
    Dim dosyaYolu As String = "C:\example\myfile.txt"
    Dim yeniTarih As Date = New Date(2020, 1, 1)

    File.SetCreationTime(dosyaYolu, yeniTarih)

    Console.WriteLine("Oluşturma Tarihi: " & File.GetCreationTime(dosyaYolu))
  End Sub

End Module

Bu kod, "C:\example\myfile.txt" dosyasının oluşturma tarihini "2020-01-01" olarak değiştirir ve dosyanın oluşturma tarihini yazdırır. "File.SetCreationTime" metodu, verilen dosya yolundaki dosyanın oluşturma tarihini değiştirme işine yarar.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic Datarow Kullanımı