Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic programlama dili içerisinde bir dosyanın uzantısını bulmak için Path.GetExtension fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, dosyanın tam adını alır ve sadece uzantısını döndürür.

Aşağıdaki kod bloğu, bir dosyanın uzantısını nasıl bulabileceğinizi göstermektedir..

Dim dosyaAdi As String = "example.txt"
Dim dosyaUzantisi As String = Path.GetExtension(dosyaAdi)

MsgBox("Dosyanın uzantısı: " & dosyaUzantisi)

Path.GetExtension fonksiyonu, dosya adının tamamını alır ve sadece uzantısını döndürür. Bu, dosya adının diğer bölümlerinden tam olarak ayrılmasını ve sadece gerekli olan bölümün kullanılmasını sağlar.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak