Visual Basic Dosyanın Uzantısını Bulma

Visual Basic programlama dili içerisinde bir dosyanın uzantısını bulmak için Path.GetExtension fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, dosyanın tam adını alır ve sadece uzantısını döndürür.

Aşağıdaki kod bloğu, bir dosyanın uzantısını nasıl bulabileceğinizi göstermektedir..

Dim dosyaAdi As String = "example.txt"
Dim dosyaUzantisi As String = Path.GetExtension(dosyaAdi)

MsgBox("Dosyanın uzantısı: " & dosyaUzantisi)

Path.GetExtension fonksiyonu, dosya adının tamamını alır ve sadece uzantısını döndürür. Bu, dosya adının diğer bölümlerinden tam olarak ayrılmasını ve sadece gerekli olan bölümün kullanılmasını sağlar.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Uzantıya Göre Dosya Arama