Visual Basic Enter Tuşuna Basmanın Kontrolü

Visual Basic dilinde Enter tuşuna basılıp basılmadığının kontrolü için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

If e.Key Is Key.Enter Then
    MessageBox.Show("Enter Tuşuna Basıldı")
End Ifİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...

Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak