Visual Basic Enter Tuşuna Basmanın Kontrolü

Visual Basic dilinde Enter tuşuna basılıp basılmadığının kontrolü için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

If e.Key Is Key.Enter Then
    MessageBox.Show("Enter Tuşuna Basıldı")
End Ifİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic String GetTypeCode Kullanımı

Visual Basic GetType Kullanımı

Visual Basic String Clone Kullanımı