Visual Basic Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System

Module Main
  Sub Main(args As String())
    Dim cs As New Scanner(Console.In)
    Dim n As Integer
    Console.Write("Pozisyon Girin (N): ")
    n = cs.NextInt()
    Console.Write("Fibonacci Numarası: " & NthFibonacciNumber(n))
  End Sub

  Function NthFibonacciNumber(n As Integer) As Integer
    If n = 1 Then
      Return 0
    ElseIf n = 2 Then
      Return 1
    Else
      Return NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2)
    End If
  End Function
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Visual Basic String Contains Kullanımı

Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma