Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic dilinde bir Hex kodunu stringe çevirmek için aşağıdaki örnek kod parçası kullanılabilir..

Friend Class OrnekClass

  Private Shared Sub Main()
    Dim dataHex = FromHex("6F726E656B537472696E67")
    Dim str = Encoding.ASCII.GetString(dataHex) 'ornekString

    Console.WriteLine(str)
  End Sub

  Public Shared Function FromHex(ByVal hex As String) As Byte()
    hex = hex.Replace("-", "")
    Dim raw = New Byte(hex.Length / 2 - 1) {}

    For i = 0 To raw.Length - 1
      raw(i) = Convert.ToByte(hex.Substring(i * 2, 2), 16)
    Next

    Return raw

  End Function

End Class

Bu kodun çıktısı "ornekString" olacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma