Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic dilinde bir Hex kodunu stringe çevirmek için aşağıdaki örnek kod parçası kullanılabilir..

Friend Class OrnekClass

  Private Shared Sub Main()
    Dim dataHex = FromHex("6F726E656B537472696E67")
    Dim str = Encoding.ASCII.GetString(dataHex) 'ornekString

    Console.WriteLine(str)
  End Sub

  Public Shared Function FromHex(ByVal hex As String) As Byte()
    hex = hex.Replace("-", "")
    Dim raw = New Byte(hex.Length / 2 - 1) {}

    For i = 0 To raw.Length - 1
      raw(i) = Convert.ToByte(hex.Substring(i * 2, 2), 16)
    Next

    Return raw

  End Function

End Class

Bu kodun çıktısı "ornekString" olacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic typeof Kullanımı

Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü