Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic dilinde bir Hex kodunu stringe çevirmek için aşağıdaki örnek kod parçası kullanılabilir..

Friend Class OrnekClass

  Private Shared Sub Main()
    Dim dataHex = FromHex("6F726E656B537472696E67")
    Dim str = Encoding.ASCII.GetString(dataHex) 'ornekString

    Console.WriteLine(str)
  End Sub

  Public Shared Function FromHex(ByVal hex As String) As Byte()
    hex = hex.Replace("-", "")
    Dim raw = New Byte(hex.Length / 2 - 1) {}

    For i = 0 To raw.Length - 1
      raw(i) = Convert.ToByte(hex.Substring(i * 2, 2), 16)
    Next

    Return raw

  End Function

End Class

Bu kodun çıktısı "ornekString" olacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic Diziyi Ters Çevirme