Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Public Sub Main()

    Console.WriteLine("İlk katsayıyı girin: ")
    Dim a As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())
    Console.WriteLine("İkinci katsayıyı girin: ")
    Dim b As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())
    Console.WriteLine("Üçüncü katsayıyı girin: ")
    Dim c As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())

    If a <> 0.0 Then
      Dim d As Double = (b * b) - (4 * a * c)
      If d = 0.0 Then
        Console.WriteLine("Kökler reel ve eşittir.")
        Dim r As Double = -b / (2 * a)
        Console.WriteLine("Kökler " & r & " ve " & r)
      ElseIf d > 0.0 Then
        Console.WriteLine("Kökler reel ve farklıdır.")
        Dim r1 As Double = (-b + (Math.Sqrt(d))) / (2 * a)
        Dim r2 As Double = (-b - (Math.Sqrt(d))) / (2 * a)
        Console.WriteLine("Kök1: " & r1)
        Console.WriteLine("Kök2: " & r2)
      Else
        Console.WriteLine("Kökler sanal sayılardır.")
        Dim rp As Double = -b / (2 * a)
        Dim ip As Double = Math.Sqrt(-d) / (2 * a)
        Console.WriteLine("Kök1: " & rp & "+ i" & ip)
        Console.WriteLine("Kök2: " & rp & "- i" & ip)
      End If
    Else
      Console.WriteLine("Kareköklü ifade değildir.")
    End If
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

Visual Basic Stringi Byte Dizisine Çevirmek

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Guid Yaratma