Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Visual Basic ile işlemci bilgilerini elde etmek için System.Management isim alanındaki ManagementObjectSearcher sınıfını kullanabiliriz. Bu sınıf, yönetilen bilgisayar sistemi üzerinde yönetim nesnelerini (WMI nesneleri) aramak ve bunları sorgulamak için kullanılır.

Aşağıda örnek kullanım verilmiştir...

Imports System.Management

Module ModuleIslemciBilgi
  Sub Main()
    Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("root\CIMV2", "SELECT * FROM Win32_Processor")

    For Each queryObj As ManagementObject In searcher.Get()
      Console.WriteLine("İşlemci Adı: {0}", queryObj("Name"))
      Console.WriteLine("İşlemci Id: {0}", queryObj("ProcessorId"))
      Console.WriteLine("Mimari: {0}", queryObj("Architecture"))
      Console.WriteLine("İşlemci Sayısı: {0}", queryObj("NumberOfCores"))
      Console.WriteLine("İşlemci İşlemci Hızı: {0} GHz", Convert.ToDouble(queryObj("MaxClockSpeed")) / 1000)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Bu kod, "root\CIMV2" adlı WMI (Windows Yönetim Enstrümantasyonu) ad alanında yer alan "Win32_Processor" sınıfını sorgular ve her bir işlemci özelliği için bir çıktı verir. Kodu çalıştırdığınızda, işlemcinizin adını, kimliğini, mimarisini, çekirdek sayısını ve hızını göreceksiniz. Örneğin, bir çıktı aşağıda verilmiştir..

İşlemci Adı: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
İşlemci Id: BFEBFBFF000906E9
Mimari: 9
İşlemci Sayısı: 4
İşlemci İşlemci Hızı: 2.8 GHz

Bu bilgiler, herhangi bir sistem yüklemesi veya genel performans sorunları hakkında bilgi edinmek veya sadece merak etmek için kullanışlı olabilir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

Visual Basic Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Ö ...

Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği