Visual Basic'de İşletim Sistemi Kullanıcı Adını Bulma

Visual Basic dilinde mevcut işletim sistemindeki aktif kullanıcı adını bulmak için Environment sınıfının UserName özelliği kullanılır.

Aşağıda örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim kullaniciAdi As String = System.Environment.UserName
    Console.WriteLine(kullaniciAdi)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Visual Basic Dosyanın Okunması

Visual Basic Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...

Visual Basic Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme