Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic 'de, Linq bileşeni içindeki Any() metodu , koleksiyonda isteğe bağlı bir koşulu karşılayan herhangi bir öğenin olup olmadığını boolean türünde geri döndürür.

Örnek kodu incelemek için ilk önce koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

Class Ogrenci
  Public Property Id As Integer
  Public Property Ad As String
 End Class

 Class Sinif
  Public ReadOnly ogrenciler As List(Of Ogrenci)
  Public Sub New()
    Me.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList()
  End Sub

  Private Iterator Function OgrenciYarat() As IEnumerable(Of Ogrenci)
    Yield New Ogrenci With { .Id = 1, .Ad = "Ali" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 2, .Ad = "Erdem" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 3, .Ad = "Ayşe" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 4, .Ad = "Lale" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 5, .Ad = "Gül" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 6, .Ad = "Osman" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 7, .Ad = "Irmak" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 8, .Ad = "Tarık"}   
  End Function
 End Class

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte Any() metodumuzu çeşitli örneklerde kullanalım.

Dim sinif As Sinif = New Sinif()
Dim kayit = sinif.ogrenciler.Any(Function(x) x.Id = 5)
Dim kayit2 = sinif.ogrenciler.Any(Function(x) x.Id = 99) 

İlk örnekte "kayit" değişkenimize "Id" 'si 5 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olduğu için değişkene true değeri atanacaktır.

İkinci örnekte ise "kayit2" değişkenimize "Id" 'si 99 olan bir değerin koleksiyonda olup olmadığını atadık. Böyle bir kayıt var olmadığı için değişkene false değeri atanacaktır.

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..

 Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sinif As Sinif = New Sinif()
    Dim kayit = sinif.ogrenciler.Any(Function(x) x.Id = 5)
    Dim kayit2 = sinif.ogrenciler.Any(Function(x) x.Id = 99)
  End Sub
 End Module

 Class Ogrenci
  Public Property Id As Integer
  Public Property Ad As String
 End Class

 Class Sinif
  Public ReadOnly ogrenciler As List(Of Ogrenci)

  Public Sub New()
    Me.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList()
  End Sub

  Private Iterator Function OgrenciYarat() As IEnumerable(Of Ogrenci)
    Yield New Ogrenci With { .Id = 1, .Ad = "Ali" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 2, .Ad = "Erdem" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 3, .Ad = "Ayşe" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 4, .Ad = "Lale" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 5, .Ad = "Gül" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 6, .Ad = "Osman" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 7, .Ad = "Irmak" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 8, .Ad = "Tarık" }
    
  End Function
 End Classİlginizi Çekebilir

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak