Visual Basic Linq Contains Metodu

Visual Basic 'de Dizi (Array) veya Kolleksiyon (Collection) içinde istenilen elemanın olup olmadığını bulabilmek için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri "Contains" metodudur.

Metod bize true veya false yani bool bir değer döndürür.

Aşağıdaki örnekte integer dizisi içinde "60" değerinin olup olmadığını sorgu (query) şeklinde bulmaya çalışıyoruz.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayiDizi As Integer() = {100, 90, 80, 70, 60}
    Dim myValue = (From sayi In sayiDizi Select sayi).Contains(60)
    Console.WriteLine(myValue)
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module 

"60" değeri dizi içinde olduğu için "myValue" değişkeni true değer alacaktır.

Contains metodunu ayrıca aşağıdaki şekilde de kullanabiliriz.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayiDizi As Integer() = {100, 90, 80, 70, 60}
    Dim myValue = sayiDizi.AsEnumerable().Contains(60)
    Console.WriteLine(myValue)
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Dosya Sıralama

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak