Visual Basic Linq Contains Metodu

Visual Basic 'de Dizi (Array) veya Kolleksiyon (Collection) içinde istenilen elemanın olup olmadığını bulabilmek için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri "Contains" metodudur.

Metod bize true veya false yani bool bir değer döndürür.

Aşağıdaki örnekte integer dizisi içinde "60" değerinin olup olmadığını sorgu (query) şeklinde bulmaya çalışıyoruz.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayiDizi As Integer() = {100, 90, 80, 70, 60}
    Dim myValue = (From sayi In sayiDizi Select sayi).Contains(60)
    Console.WriteLine(myValue)
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module 

"60" değeri dizi içinde olduğu için "myValue" değişkeni true değer alacaktır.

Contains metodunu ayrıca aşağıdaki şekilde de kullanabiliriz.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sayiDizi As Integer() = {100, 90, 80, 70, 60}
    Dim myValue = sayiDizi.AsEnumerable().Contains(60)
    Console.WriteLine(myValue)
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...