Visual Basic dilinde, Linq bileşeni içindeki OrderBy() metodu , belirli bir koleksiyondaki öğeleri belirli bir koşula göre artan şekilde sıralamak için kullanılır. Birden fazla özelliğe göre sıralamak için ThenBy () metodunu OrderBy () 'a bağlayarak yaparız.

Örnek kodu incelemek için ilk önce koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte OrderBy() 'ı hem yöntem hem de sorgu türündeki örneklerde kullanalım.

Örneklerimizde koleksiyonumuzu ilk önce "Ad" alanına göre, aynı Ad değerine sahip olanları da kendi içinde "Id" alanına göre sıraladık.

Yöntem türü için "sirala" , sorgu türü için ise "siralaSorgu" değişkenini kullandık. Her 2 tür de bize aynı sonucu verecektir.

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..İlginizi Çekebilir